Teknikområden

Westin Akustik AB arbetar som akustikkonsult inom bl.a. följande teknikområden:

 • Ljudisolering i byggnader och byggnadsdelar
 • Stegljud och stomljud i byggnader
 • Ljudmätningar på ljudkällor
 • Ventilation – och installationsbuller
 • Ljudspridningsberäkningar med 3-d programvara
 • Industri och verksamhet. Externt och internt ljudspridning
 • Samhällsbuller – Trafik – Skjutbanor – Motorsport
 • Rumsakustik, Taltydlighet, Efterklangstid, Ljudabsorption
 • Allmän akustisk planering
 • Vibrationer och stomljud i byggnader och från maskiner
 • Ljudanläggningar i stora rum med inriktning på taltydlighet

Vi gör beräkningar, inventeringar, ljudmätningar, analyser och åtgärdsförslag som redovisas i text och på ritningar. I befintliga byggnader och situationer utgår vi ofta från ljudmätningar av olika akustiska parametrar.

Vid arbete med samhällsbuller och verksamhetsbuller använder vi 3-d programvara som beräknar ljudutbredningen på mark i omgivningen och på byggnadernas fasadlinjer. Detta ger god information, förståelse och upplevelse för både befintliga miljöer och förväntad situation vid planärenden och man kan pedagogiskt jämföra beräknade ljudnivåer med gällande krav och riktvärden.