Mätningar

matning

Som akustikkonsult är mätningar och analyser ett viktigt delområde. Westin Akustik AB utför ett stort antal typer av mätningar med moderna datoriserade mätutrustningar.

Exempel på mätningar är :

  • Ljudisolation och stegljud enligt gällande mätstandard
  • Ljudnivåer och frekvensspektra på ljudkällor
  • Vibrationer med frekvensspektra
  • Efterklangstider och tidsfunktioner
  • Taltydlighet (STI / STIPA)
  • Injustering av högtalarsystem

matning2

Mätning av luftljudsisolering och stegljudsnivå