Westin Akustik

Westin Akustik arbetar som akustikkonsult eller som det i vissa sammanhang benämns som ljudkonsult eller bullerkonsult. Inriktningen täcker in områdena akustik, ljudmätningar, buller, vibrationer och välljud.

Anders Westin – civ.ing. akustik har mer än 40 års erfarenhet som akustikkonsult.

Från och med mars 2021 tar jag ut pension och har efter detta målet att arbeta högst halvtid. Målet i fortsättningen är att åta mig avgränsade och mindre uppdrag och rådgivning inom byggnadsakustik, rumsakustik, trafikbuller och verksamhetsbuller.
Teoretiska råd på ritningar, text, ljudutbredningsberäkningar samt utföra mindre ljudmätningsuppdrag i fält.